קריאה לנקוט באמצעים להגנת האזרחים ברפח

בהצהרת משרד החוץ הפלסטיני, הודגש כישלון ההתערבויות נגד ישראל והצורך בקבלת אמצעים חוקיים בינלאומיים להגנת האזרחים ברפח.

משרד החוץ וההגירה מזהיר את המדינות התומכות בישראל מלחזור על כישלונותיהן בהבט חת הגנת האזרחים והבטחת צרכיהם האנושיים הבסיסיים.

בנוסף, הוזמן ליצירת מנגנונים משפטיים המחייבים להגנת האזרחים ויצירת מנגנונים בינלאומיים המחייבים את ישראל.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp