הגובה המינימלי של ההון בחברות תאגידיות וחברות מוגבלות הועלה

בהצהרת משרד המסחר נאמר: "החלטת הנשיא לגבי הגברת ההון המינימלית לחב רות תאגידיות וחברות מוגבלות, כפי שנקבע בהחלטה מס' 7887, פורסמה ברשומות הרשמיות בתאריך 25 בנובמבר 2023 במס' 32380. מתאריך 1 בינואר 2024, תוכל חברות תאגידיות להיות מוקסמות עם הון מינימלי של לפחות 250,000 לירות טורקיות, בעוד שחברות מוגבלות חדאות תוכל להיות מוקסמות עם הון מינימלי של לפחות 50,000 לירות טורקיות".

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp