קריאה מצד האומות המאוחדות להסרת הפלילה הגזענית

בהצהרה שיצאה מצד האומות המאוחדות מצוין כי כל דוקטרינה של גבורת גזענית היא באופן מדעי שגויה, צריכה להירשם מוסרית, חברתית לא צודקת, מסוכנת וחייבת להידחות.

האומות המאוחדות הציעו קריאה להסרת הפלילה הגזענית ולבניית עולם בינלאומי המבוסס על צדק, כבוד ושוויון הזדמנויות.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp