גריפית:

מרטין גריפיתס, סגן מזכיר האומות המאוחדות לענייני האדם ורכז העזרה החירום, הביע את הדברים הבאים: "אי אפשר לאפשר המשכיות של הרצח בעזה", באמצע המתחים האחרונים עם ישראל , הוא הציע תוכנית בעשר סעיפים "לעצירת הרצח" בעזה בתגובה למשבר האנושי שהתרחש שם ביום רביעי.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp