הפדרלי כמו שציפיתה - שִׁיווי אֶחָזון בריביות בטווח של 5.25%-5.5%

וועדת השוק הפתוחה של הפדרלי הכריזה שהפרקלין החשוב של הריביות הוא על ידי יצירת יחסית של 5.25% - 5.5% בקיץ שעבר לאחר 11 הרגעות התחלה במרץ 2022.

עם זאת, בהצהרה שפרסמה וועדת השוק הפתוחה של הפדרלי (FOMC) לאחר הסדרת ישיבת הפדרלי ביום שלישי, הסתירה את ההצהרה שבה הפדרלי התכוון להמשיך להגביר את שיעורי הריביות עד אשר יכול לשלוט בעודף הכללי ולהגיע אל "מטרת האופל 2%".

עם זאת, גם בהצהרה הוזכר שאין תוכניות להוריד את שיעורי הריביות עדיין, למרות שהפרקלין מציין שהצהרה זו מספקת הנחייה מוגבלת על הגורמים שימנו על ההתאמות בפועלת הלכתיות שנעשית במדיניות.

מובן גם מהצהרה שלא נתפסת ההשפעות המרוחקות של מדיניות הכספים.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp