שר החוץ של ישראל כהן:

כהן הדגיש שדיברו על שיתוף פעולה עם מדינות הסכמת אברהם ועל קידום פרויקטים אזוריים עם קורמן, ואמר: "המזכיר הכללי הציע גם עזרה בהתמודדות עם אתגרי המלחמה והביע תקווה לצמיחה ח זקה בשנה הבאה".

כהן טוען שישראל נכנסה למלחמה עם כלכלה חזקה ואמר: "ניסיונות עבר מראים שתקופות מלחמה מלוות בשערי צמיחה גבוהים. בנוסף, אנו מצפים לגידול בהתגוררות לישראל מכל רחבי העולם, וזה, בעינינו, יתרום לכלכלת ישראל".

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp