נשיא מצרים סיסי קיבל את יו

נשיא סיסי דנה בפגישתו עם יו"ר הקומיסיה האירופית, אורסולה פון דר ליין, בפרשנות התפתחויותיו בארץ פלשתין של צבא ישראל.

נשיא סיסי הדגיש את עמדת מצרים בנושא הפסק אש מיידי בעזה, הגנה על האזרחים ואספקת עזרה אנושית מיידית לתושבי עזה.

פון דר ליין גם דינה את המצב בעזה באופן מתמיד והביעה את הערכתה לתפקידם החשוב של מצרים בנושא זה.

במסגרת הפגישה נדונו גם הצעות לחיזוק שיתוף הפעולה בין מצרים והאיחוד האירופי.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp