המח' לזכויות האדם של האומות המאוחדות טורק: בריאות אינה יוקרה, היא זכות

וולקר טורק אמר, למרות התקדמויות רפואיות חשובות, מיליונים של אנשים מוכרים מגישור לשירותי בריאות עקב הייקפיות מתקדמות.

טורק הוסיף: "אנחנו זקוקים לשיתוף פעולה בינלאומי נרחב יותר ולמבנה פיננסי חדש שיעניק עדיפות לזכויות האדם וישקיע בהן".

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp