שר החוץ הרוסי לברוב:

לברוב, שהדגיש כי סיום העוויתונים והעצימה של האלימות במזרח התיכון הם חשובים לאוכלוסייה האזרחית, אמר: "אך היסטורית, זה חשוב גם לפתרון בר-תמידי. הכי חשוב בבעיה הזו, היא הלך שני, שהוא הרבה יותר חשוב, היא הלך הלכה של הקמת מדינת פלסטין", אמר.

שר החוץ הרוסי ביקר באופן בנוק דמיוני בטבע האידיאולוגי של וושינגטון, ואמר: "והכל שבא מרוסיה נתפס כפעולה יד unfriendly, יוזם unfriendly. אך למעשה, בפועל, וושינגטון לא רוצה לקשור את ידי ישראל".

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp