גוטרש:

גוטרש הדגיש שיש לנו צורך בקולם, בפעולותיהם וברעיונותיהם, ואמר: "אנחנו צריכים את קולם. אנחנו צריכים את פעולותיהם. אנחנו צריכים את רעיונותיהם."

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp