התלבטויות בנוגע ל- UNRWA ת

חקר על ידי צוות בדיקה עצמאי

המזכיר הכללי של UNRWA, פיליפ לזריני, העריך את מינוי צוות בדיקה עצמאי לצורך דין כיצד UNRWA מבטיחה את אובייקטיביותה וכיצד היא מגיבה לתלבטויות חמורות.

לזריני הביע אי סבלנות להכרזת התוצאות וההמלצות שיתפרסמו ברגע מה ואמר: "הבדיקה החיצונית והעצמאית תתבצע במקביל לחקירה שנעשית כיום על ידי משרד לבקרת הפנים של האומות המאוחדות".

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp