גוטרש: אנו קובעים החלטה לעבוד לעולם נקי משנאה

גוטרש אמר: "נכדי העבדים האפריקאים ואנשי מוצא אפריקאי עדיין נאבקים לזכויות שוויון וחופש".

מזכיר כללי של האומות המאוחדות, גוטרש, שמכחיש את העבדות, אמר: "ביום זכרון לעבדות הזה, אנו מסרבים למורשת הנוראה של פשע זה נגד האנושות ומקבלים החלטה לעבוד לעולם נקי מגזענות ושנאה".

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp