האומות המאוחדות:

בהצהרת האומות המאוחדות נאמר כי ההשפעות האקלימיות מתערערות ברחבי העולם, אך "פליטות גזי החממה ממשיכה לגדול. יש צורך בצעדים דחופים ומרשימים יותר למניעת השינוי האקלימי והגבלת ההתחממות הגלובלית ל-1.5 מעלות צלזיוס ולמניעת אסונות אקלימיים".

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp