אסור מכירת רוטבי לימון

"תקנות שינוי בתקנות קוד מזון טורקי" שנכתבו על ידי משרד החקלאות ויערות ברפובליקה הטורקית פורסמו בערוץ הרשמי.

לפי תקנות אלו, לא תוכל מוצ רים המחזיקים מרוטבי לימון ושמות דומים, כמו רוטבי לימון בניחוח לימון ורוטב לימון ומוצרים דומים, להיות זמינים בשוק המקומי.

מוצרים אשר אין להם אישור להיות זמינים בשוק המקומי לא יוכלו להיות נמצאים בשוק לאחר ה-31 בדצמבר 2024.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp