תודה למזכיר הכללי של האו

מזכיר הכללי של האומות המאוחדות, גוטרש, גינה את התקיפה הטרוריסטית שהתרחשה באולם הקונצרטים במוסקבה.

דוברת משרד החוץ הרוסי, זכרובה, הודתה לגוטרש על הידיעה הברורה שלו לעניין התקיפה.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp