ארגון הבריאות העולמי: גישה למים נקיים ולסניטציה היא זכות אנושית

בהצהרתו של ארגון הבריאות העולמי, הודגש כי גישה למים נקיים ולסניטציה היא זכות אנושית.

WHO הזכיר ביום המים העולמי כי גישה הוגנת למקורות מים עשויה לתרום ליצירת עולם בריא ושלו.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp