היועץ הכללי של אנרווה, לזריני:

"זהו יום עצוב כל יום עבור האומות המאוגדות (או"מ) וסוכנות האומות המאוגדות לעזרה ושיקום של הפליטים הפלסטיניים (אנרווה)," אמר יועץ האנרווה לזריני, בהכרזתו כי 103 עמיתים נורו בעזה מה-7 באוקטובר.

לזריני הדגיש כי העובדים שנפטרו היו אנשים נהדרים שהקדישו את חייהם לקהילותיהם.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp