תהליך ההוצאה לציבור של חקלאות פרביס

סופקו מידע לגבי תהליך ההוצאה לציבור של חקלאות פרביס מסחר ותעשיה בע"מ.

בהצהרה שנשלחה על ידי החברה Hektaş Trade Inc. לפלטפורמת החשיפה לציבור (KAP), הודע כי הבקשה לשינוי בחוקי החברה של חקלאות פרביס מסחר ותעשיה בע"מ, חברת בת באחוזי החברה, לשמירה בבורסת איסטנבול A.Ş הותרה על ידי ועדת שוקי ההון (SPK) ובמשרד הסחר.

סוכנות הידיעות הישראלית

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp